Skip to main content

Eböcker@MAU: ASM Handbooks

Information om eböcker vid Malmö universitet

ASM Handbooks

ASM Handbooks 

Innehåller handböcker inom materialvetenskap och är en av de bäst kända källorna för information om järn-metaller och icke-järnmetaller. Här finns artiklar, illustrationer, tabeller, diagram, specifikationer och praktiska exempel.

Utskrift: Du får lov att skriva ut endast för din egen forskning eller studier. Artiklarna hos ASM Handbooks är uppdelade i sektioner för att undvika långsam nedladdning. Varje sektion måste därför skrivas ut var för sig.

Nedladdning till dator: inte möjligt, plattformen är helt HTML-baserad.