Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Eböcker@MAU: ASM Handbooks

Information om eböcker vid Malmö universitet

ASM Handbooks

ASM Handbooks 

Innehåller handböcker inom materialvetenskap och är en av de bäst kända källorna för information om järn-metaller och icke-järnmetaller. Här finns artiklar, illustrationer, tabeller, diagram, specifikationer och praktiska exempel.

Utskrift: Du får lov att skriva ut endast för din egen forskning eller studier. Artiklarna hos ASM Handbooks är uppdelade i sektioner för att undvika långsam nedladdning. Varje sektion måste därför skrivas ut var för sig.

Nedladdning till dator: inte möjligt, plattformen är helt HTML-baserad.