Skip to main content

Eböcker@MAU: Jstor Ebooks

Information om eböcker vid Malmö universitet

Jstor Ebooks

Jstor Ebooks

Innehåller böcker inom följande ämnesområden:

  • Språk & Litteratur
  • Sociologi 
  • Statskunskap

Utskrift: Böckerna är DRM-fria och har ingen begränsning när det gäller utskrifter eller nedladdning.

Nedladdning: Det krävs Adobe Flash Player för att läsa kapitel online. Om du inte har Flash installerat kan du ladda ner boken som PDF. Kapitel går att ladda ner som vanliga PDF-filer utan någon begränsning. Adobe Reader eller valfri PDF-läsare krävs för att läsa dem (gäller både för dator och mobila enheter).