Skip to main content

Eböcker@MAU: Springer Link

Information om eböcker vid Malmö universitet

Springer Link

SpringerLink

I Springers bokserie Lecture Notes in Computer Science (LNCS) publiceras konferenspapper, workshops och monografier inom datavetenskap. Serien som startades 1973, uppdateras årligen med ca 400 volymer.

Utöver LNCS-serien har vi en del äldre eböcker med tyngdpunkt på naturvetenskap och teknik, främst arkitektur och ingenjörsvetenskap

Utskrift: Enstaka kapitel. 

Nedladdning: Kapitel går att ladda ner som vanliga PDF-filer utan någon begränsning. Adobe Reader eller valfri PDF-läsare krävs för att läsa dem (gäller både för dator och mobila enheter).