Skip to main content

Eböcker@MAU: Wiley Online LIbrary

Information om eböcker vid Malmö universitet

Wiley Online Library

Wiley Online Library

Innehåller e-böcker inom de flesta ämnen. Framför allt har vi tillgång till flera olika encyklopedier.

Utskrift: Max ett kapitel, utskrifts- och nedladdningsmöjligheterna kan variera mellan de olika titlarna..

Nedladdning: Kapitel går att ladda ner som vanliga PDF-filer utan någon begränsning. Adobe Reader eller valfri PDF-läsare krävs för att läsa dem (gäller både för dator och mobila enheter).