Skip to main content

Eböcker@MAU: Talböcker och stödprogram

Information om eböcker vid Malmö universitet

Talböcker och stödprogram

Om du är student och har en läsnedsättning på grund av till exempel dyslexi, adhd eller synnedsättning, kan du låna din kurslitteratur som talböcker. Det finns också datorprogram som kan hjälpa dig när du läser och skriver, de flesta av dessa kan du ladda ner till din egen dator, och ibland till telefonen.

Mer information hittar du här, https://mau.se/bibliotek/guider-och-stod/talbocker/

Eböcker och talsyntes

E-böcker och talsyntes

De flesta e-böcker du har tillgång till via Malmö universitet går att få upplästa med talsyntes på olika sätt.

Alla universitetets studenter har tillgång till ClaroRead. Du laddar själv ner ClaroRead via skolon.se, men för att kunna göra det måste du få en inloggning till Skolon. Det får du om du kontaktar kontaktar talbok@mau.se eller pedstod@mau.se.

TorTalk är en annan talsyntes som används t ex vid Lunds universitet.

 

Cambridge
Har Ingen egen talsyntes på plattformen.
ClaroRead fungerar bra på nedladdade kapitel i Pdf-format. Texten behöver inte markeras.
TorTalk fungerar på pdf.

Dawson
Alla Dawsoneras böcker går att läsa om man installerar KortextKortext finns för både dator, mobil och läsplatta. 
ClaroRead fungerar ej vid läsning online, inte heller vid nedladdning.
TorTalk fungerar ej vid läsning online, inte heller vid nedladdning.
Dawsoneras Web Browser Compatibility Statement

Ebook Central
Har Ingen egen talsyntes på plattformen.
ClaroRead  fungerar ej på online-läsning, Fungerar bra på böcker nedladdade i Adobe Digital Editions.
TorTalk fungerar ej på online-läsning, Fungerar bra på böcker nedladdade i Adobe Digital Editions.
Ebook Central Accessibility Customer FAQs

Ebsco
Har Ingen egen talsyntes på plattformen.
ClaroRead fungerar bra på onlineläsning samt på nedladdade kapitel i Pdf-format. Texten behöver inte markeras.
TorTalk fungerar bra på onlineläsning samt på nedladdade kapitel i Pdf-format. Texten behöver inte markeras.
EBSCO eBook Accessibility User Guide and FAQs

JStor
Har Ingen egen talsyntes på plattformen.
ClaroRead fungerar bra på nedladdade kapitel i Pdf-format. Texten behöver inte markeras.
TorTalk fungerar på pdf.
JSTOR Accessibility Policy

Oxford Scholarship
Har Ingen egen talsyntes på plattformen.
ClaroRead fungerar bra både vid onlineläsning och på nedladdade kapitel i Pdf-format. Texten behöver inte markeras.
TorTalk fungerar på pdf.