Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sexologi

Sökguide

bibliotekets sökguide ger vi dig tips och råd som kan hjälpa dig när du ska söka information. 

Arbetsblad för sökord

När du har formulerat din frågeställning kan arbetsbladet vara ett verktyg för att arbeta med dina sökord på ett strukturerart sätt. Sökorden är viktiga för att hitta relevant information inom ditt ämnesområde. Här är ett förslag på tillvägagångssätt:

  • Identifiera nyckelord/sökord från din frågeställning​.
  • Fundera på synonymer och alternativa sökord.
  • Översätt dessa till engelska.
  • Sök sedan på dessa sökord i databaser var för sig och i kombination.
  • Glöm inte att spara och dokumentera dina sökningar.