Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sökguide till Självständigt arbete på grundnivå (SAG) i lärarutbildning

Hur skriver ni referenser? 
När ni använder andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och andra källor ska ni hänvisa till dem så att läsaren kan hitta till originalet. 
Det finns många olika regler och stilar för hur ni kan göra det. Val av referenssystem görs i samråd med era handledare. På biblioteket finns en guide till att skriva referenser som kan vara till hjälp i detta arbete:

Kopiera referenser
Det finns smarta funktioner i de olika databaserna som gör att ni snabbt kan skapa en referens i någon av de vanligaste stilarna. Ofta benämns funktionen som "Cite". I SwePub och Libris heter funktionen "Skapa referens". Tänk på att dubbelkolla så att referensen verkligen blir rätt.

I ERC och ERIC ser det ut så här: 
 

 

När ni klickat på cite får ni fram en lista där ni väljer vilken referensstil ni vill omvandla referensen till (Harvard, Oxford, APA etc.) Sen är det bara att kopiera och klistra in i er referenslista. Tänk på att ni måste vara konsekventa när ni utformar referenserna i ert arbete.