Gå till huvudinnehållet

Sökguide termin 1 Polisprogrammet

Förbered sökning - hur väljer du sökord?

När du söker information så måste du veta vilket informationsbehov du har. Utgångspunkten i informationssökningen är alltså i första hand din frågeställning.

Vilka är de viktigaste termerna eller nyckelbegreppen för din frågeställning?

Om du är osäker på vad nyckelbegrepp innebär så kan du titta på den här filmen om nyckelord.

Du kan ställa upp det på olika sätt, t.ex. kan du göra mindmaps för att få en bild av frågeställningen eller använda dig av det vi kallar för "arbetsbladet för sökord" som du ser nedan på bild:

 

Om du vill fylla i ett eget arbetsblad finns det här!

Arbeta med dina sökord

  • Fyll i synonymer och relaterade begrepp. Här finns en film som handlar om just synonymer och relaterade begrepp.
  • Finns det uttryck som skulle fungera lika bra som de du redan har tänkt på? Tänk på att mycket av forskningen publiceras på engelska. Även om kontexten är svensk så vill de svenska forskarna sprida sina rön till så stora delar av världen som möjligt. För att översätta dina sökord till engelska kan du ta hjälp av t.ex. NE:s ordböcker.
  • Om du skriver ut arbetsbladet kan du stryka de ord som inte fungerar efter hand. Anteckna gärna datum och kommentera din sökning - det hjälper dig längre fram. Ju mer arbete du gör innan du börjar söka desto bättre brukar det bli.