Gå till huvudinnehållet

Sökguide termin 1 Polisprogrammet

Vilka databaser kan du söka i?

På biblioteket hittar du databaser och söktjänster som är speciellt bra när du vill hitta vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker. Vilken söktjänst eller databas du ska välja beror på vad du söker efter. Det finns databaser som är inriktade på ett visst ämne medan andra är mer ämnesövergripande.

Du har säkert använt bibliotekets söktjänst Libsearch som är en mer övergripande söktjänst där du söker i många olika databaser samtidigt.  Libsearch kan vara ett bra ställe att starta på för att få en överblick över tidigare forskning. Du kan också testa Google Scholar, en sökmotor som b.l.a. hämtar sin information från myndighetssidor och universitet. 

Vill söka mer strukturerat så rekommenderar vi att du söker i en av databaserna i listan här nedanför. 
Stegen som följer i guiden vägleder dig hur använder sökteknik och funktioner i databaserna för bästa sökresultat.