Gå till huvudinnehållet

Sökguide termin 1 Polisprogrammet

Sökstrategier & sökteknik

Efter att du har valt söktermer som speglar din frågeställning är det dags att testa dem i databaser. Eftersom det är viktigt att du söker på ett medvetet och strukturerat sätt   kommer vi här att gå igenom olika  söktekniker som du kan använda för att styra dina sökningar för att få ett så relevant sökresultat som möjligt. 

Sökteknik:

Det finns olika söktekniker som du kan använda dig av för att styra dina  sökningar. Nedan går vi igenom de vanligaste:

  • AND mellan sökorden innebär att alla de sökord du angett ska finnas med i de dokument/träffar du hittar t.ex. "sex workers" AND "social media". Du får färre, men fler relevanta träffar. Ju fler sökord du kombinerar med AND, desto färre träffar får du.
     
  • OR mellan sökorden innebär att något av sökorden ska finnas med i de dokument/träffar du hittar, t.e.x. teenagers OR adolescents. Ju fler sökord du kombinerar med OR desto fler träffar får du. Denna sökteknik är bra för att söka på synonymer och/eller närliggande begrepp för att bredda dina sökningar och fånga in fler träffar.
     
  • Trunkering innebär att korta av ett ord vid dess stam för att få fler träffar. Tecknet för trunkering är oftast en asterisk eller stjärna, *. Genom att trunkera får du träff på ordets olika ändelser och böjningar. Exempelvis social work* ger träff på social worker, social workers etc. Trunkering vidgar din sökning och du försäkrar dig om att inte missa olika varianter av sökordet.
     
  • Frassökning När du vill söka på ett begrepp som innehåller två eller flera ord kan du använda dig av frassökning. Sätt orden inom citattecken för att hålla ihop orden i exakt den ordning du skriver in dem, till exempel ”sexual health” eller “social media”. Detta gör att du slipper irrelevanta träffar där orden står långt ifrån varandra. Frassökning begränsar antalet träffar.​

Vanligt är att du använder flera av dessa söktekniker ihop med sökorden när du söker i databaser. För att söka  på bästa sätt  rekommenderar  vi att du använder  dig av det avancerade  sökformuläret som  finns  i de  flesta databaser. Du väljer "Advanced search" i databasen.

Avgränsa din sökning (limits):
I databaserna finns det oftast en möjlighet att avgränsa din sökning till att enbart inkludera det som är vetenskapligt granskat eller peer review. Detta gör du genom att kryssa i rutan där det står peer review. Du kan också avgränsa din sökning till att enbart inkludera vissa år, särskilda dokumenttyper, språk etc.  

Utföra sökning utifrån sökexempel - vi visar hur: 

Nu ska vi visa ett exempel på hur vi kan kombinera våra sökord i databasen PsycInfo för att få fam ett relevant sökresultat. VI kommer att översatta våra sökord till engelska eftersom vi söker i en internationell databas. Bilden nedan illustrerar hur vi gör för att överföra våra olika block med sökord till databasens olika sökfält. Detta kallas blocksökning.

Söka vidare

Kedjesökning
En bra kompletterande sökmetod när du vill hitta mer material är att titta i referenslistorna på källor som är relevanta för er. Vilka källor har använts? 

Citeringssökning
Ytterligare en bra sökmetod är att utgå från en bra (relevant) källa du hittat för att se om någon annan refererat till den, det vill säga om någon annan forskare har använt denna i sitt arbete. Detta kan du t.ex. göra i Google Scholar. Sök upp källan och klicka på "citerat av...". Det leder dig till artiklar som har använt denna som källa.