Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Datavetenskap

Skapa en sökstrategi

Att vara strukturerad och jobba metodiskt är viktigt när du söker information. Inför ett akademiskt arbete (uppsats, examensarbete, paper, rapport) innehåller informationssökningen flera olika steg. Allt eftersom du fördjupar dig och lär dig mer om ditt ämne, kommer du att behöva upprepa stegen. 

När är man då färdig? Målet är att söka tills du har tillräckligt med information för att svara på din frågeställning. Du bör också kort kunna redogöra för din informationssökning och visa att du gått metodiskt tillväga. 
 

               Information Search Process, RMIT University Library

Information search process, källa: RMIT University Library

 

 

Arbetsblad

När du har formulerat din frågeställning, kan arbetsbladet vara ett verktyg för att på ett strukturerat sätt jobba ​vidare med din informationssökning. 

Keywords/Ämnesord

För att få relevanta sökresultat är det viktigt att du söker med relevanta keywords – kallas även för ämnesord, ”subject terms” eller nyckelord. I några databaser får du förslag på keywords - använd då dessa, snarare än att hitta på egna. En artikel är nämligen taggad med de keywords den handlar om, därför får du bättre träffar rent innehållsmässigt om du söker på keywords. I många databaser finns en ordlista  - en s.k. "thesaurus" där du kan söka upp keywords för att använda i din sökning.

Här är några tips att tänka på när du använder keywords:

 • Lägg tid på att bekanta dig med databasen - vilka inställningar gäller?
  Var hittar du keywords? 
 • Ta med dig keywords till andra databaser och testa dem där också.
 • När du läst en intressant artikel - vilka keywords är artikeln taggad med?
 • För loggbok över vilka keywords du söker med - samla på dig keywords som du ​hittar i vetenskapliga texter. 
 • Finns det ord eller begrepp, kanske något specfifikt, som är viktigt för ditt ämne,
  men du inte hittar som keyword i databasen? Sök då på detta ord i fritextsökningen istället.

 

Söktekniker

Väl inne i en databas är det bra att titta efter rubriker som "Help" eller "Search options" för att se vilka inställningar som gäller i just den specifika databasen. Kom ihåg att du får mycket bättre resultat och spar tid om du finslipar din sökteknik! Att få över 1000 träffar vid en sökning är inte "bra" - tänk att du måste kunna gå igenom (läsa abstrakt) och välja ut vilka träffar som är relevanta. Ofta handlar det om att med olika söktekniker och kommandon i databasen få ner antalet träffar, men det kan också vara så att du får inga eller väldigt få träffar på din första sökning. Vissa sökverktyg och tekniker återkommer i många databser och är därför bra att ha koll på.


Booleska operatorer
Kan variera men oftast gäller dessa:

 • AND - används när du söker på flera termer. Till exempel ger en sökning på agile AND development träffar där båda orden återfinns.
 • OR - används när du vill söka på ett av flera tänkbara ord. En sökning på agile OR scrum ger träffar där något av orden förekommer.
 • NOT - används när du vill utesluta en term. Till exempel ger en sökning på agile NOT scrum träffar där begreppet agile förekommer, men utesluter träffar där också scrum förekommer.

                                                      

De flesta bibliotekskataloger och databaser lägger automatiskt till ett AND mellan sökorden.

Trunkering
Med trunkering menas att man söker på en ordstam och olika former av det ordet. Vanligast är att asterisk (*) används. Till exempel ger en sökning på produkt* träffar på såväl produktivitet som produktutveckling och produktstyrning.
Vissa databaser använder automatisk trunkering, där brukar det finnas möjlighet att stänga av den funktionen om det blir för många irrelevanta träffar vid sökning.

Citationstecken
Citationstecken används ofta för att söka på exakta citat (detta gäller även för sökmotorer, som Google). Citationstecken används också för att utesluta ord som sammanfaller med boolska operatorer; vill du t.ex. söka i Album efter boken Män kan inte våldtas måste du antingen sätta hela titeln inom citationstecken ("Män kan inte våldtas") eller bara ordet inte, eftersom det också fungerar som en boolesk operator, som utesluter orden som följer efter ordet, och du då inte får någon träff även fast boken finns i katalogen.

Begränsningar och vidaresökningar
Det finns möjlighet att begränsa sökningen - till t.ex. språk, utgivningsår, "peer reviewed" articles m.m. Ofta kan du också söka dig vidare på de keywords/subject terms som en artikel är "taggad" med. 

Mind map

Tankekarta/mind map
Gör en bred genomsökning på ditt ämne, skriv ner intressanta ord gör en tankekarta/mind map - det kan hjälpa dig att få överblick.

 • Sök och läs in dig på fakta.
 • Analysera ditt ämne – ringa in din frågeställning!
 • Tänk ut synonymer och slå upp översättningar till engelska.
 • Uppdatera din mind map med nya begrepp

Loggbok

Loggbok - dokumentera ditt arbete
Det är viktigt att dokumentera arbetet med din informationssökning. Minns du inte vad du redan gjort, hamnar du lätt i en känsla av frustration och hopplöshet. Att ”köra fast”, inte hitta användbart material eller inte hitta tillbaka till viss information, är bara några exempel. Om du däremot kan gå tillbaka, reflektera och fortsätta ditt arbetet från ett tidigare tillfälle, kan du både för dig själv och andra visa att du gått metodiskt tillväga. 

En loggbok, kan se ut på flera olika sätt (textdokument, word, excel, eller något annat program), men det är bra om den är elektronisk så att du kan spara/flytta den som du vill.

 • Skriv loggbok för dig själv och ditt arbete i första hand, men...
 • Loggboken är ett ovärderligt underlag när du ska redogöra för informationssökningen i din uppsats.