Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sökguide till Examensarbete SP163A vt 2020

Använda guiden och chatt-workshop

Hej!
Denna sökguide kommer att vara ett stöd för att genomföra litteratursökningar till era examenssarbeten. Ett av lärandemålen för kursen handlar om att gå igenom relevant tidigare forskning för ert ämnesområde. Den här sökguiden kommer därför att fokusera på att vägleda er när ni söker efter vetenskapliga studier med koppling till era frågeställningar. Med hjälp av innehållet i flikarna till vänster kommer ni att få stöd i var ni kan söka, hur ni kan söka och  värdera era träffar och hur ni ska referera till era källor.

Tanken var att biblioteket skulle erbjuda en sökworkshop på plats men under rådande omständigheter så erbjuder vi istället digitalt stöd i form av en bemannad chatt samma tid som undervisningen skulle ha varit, alltså 1/4 kl 12-14.

Var hittar jag chatten? 
- På bibliotekets webbplats och här i sökguiden.

Vem kommer jag att chatta med? 
- Chatten kommer att bemannas av oss bibliotekarier som har särskild inriktning mot socialpsykiatri, och som är insatta i er uppgift.

Vad kommer jag att få hjälp med i chatten den 1 april 12-14? 
- Vi kommer att svara på frågor som rör litteratursökning, funktioner i databaser och guida er vidare i era sökningar.


Innan chattillfället vill vi att ni gör följande:  
- går igenom innehållet i denna sökguide
- laddar ner arbetsbladet för sökord (se flik 3)
- börjar fylla i arbetsbladet för sökord utifrån er frågeställning (se flik 3)
- gör några testsökningar i en av databaserna som vi presenterar här i sökguiden (flik 2).

Shemalagd chattid:
1/4: 12-14   

Lycka till, vi ses i chatten!
 
/ Karin och Lena (bibliotekarier vid Malmö universitet).