Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap

Hur värdera olika slags texter? Övning i grupper.

Er uppgift: 

Ta del av följande källor: 

1. ADHD - 1177 ​

2. Konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd

3. Victorias ADHD ​​

4. ADHD på kartan: geografiska skillnader i medicinering till barn och unga ​

5. ADHD - Riksförbundet Attention


Fundera över:

  • Vem ligger bakom källan? 

  • Är innehållet relevant och användbart för uppgiften?