Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap

Vad kännetecknar en vetenskaplig text? 

Kännetecknande för den vetenskapliga texten är att den är skriven av en forskare för att presentera resultatet av sin forskning eller för att sammanfatta andras forskning. Det finns flera olika typer av vetenskapliga texter. Några av de vanligaste är:

 • vetenskapliga artiklar
 • avhandlingar
 • forskningsrapporter
 • texter från konferenser/konferenspublikationer
 • böcker eller bokkapitel

En vetenskaplig artikel publiceras i en vetenskaplig tidskrift och artiklarna granskas av andra forskare. Sådan granskning brukar kallas peer review eller referee-granskning. I denna film kan du få reda på mer om denna granskning:

Målgruppen för vetenskapliga tidskrifter är framförallt andra forskare. Tidskrifterna utgör en kanal för forskare att sprida sin forskning och se vad andra kollegor forskar kring.

En vetenskaplig artikel innehåller oftast (men inte alltid) de här delarna:

 • Abstract​
 • Introduktion
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion
 • Referenser

På bibliotekets webbsida kan du läsa mer om  vetenskapliga texter, vad peer review är samt hur ni skiljer olika typer av tidskrifter åt. 

Har du hittat en artikel men är osäker på om den är vetenskaplig? 
Följ stegen i vår guide!

Hur läser jag en vetenskaplig artikel?

Att läsa vetenskapliga artiklar ingår i alla akademiska utbildningar. Den vetenskapliga artikeln är en genre för sig, med akademiskt språk, specifik struktur och ämnesspecifik terminologi. Dessutom är artiklarna ofta skrivna på engelska, vilket kan vara en utmaning. Biblioteket och skrivverkstaden har tillsammans skapat en guide med tips och strategier för att ta dig an vetenskapliga artiklar.