Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

IT och Ekonomi

Skapa en sökstrategi

Att vara strukturerad och jobba metodiskt är viktigt när du söker information. Inför ett akademiskt arbete (uppsats, examensarbete, paper, rapport) innehåller informationssökningen flera olika steg. Allt eftersom du fördjupar dig och lär dig mer om ditt ämne, kommer du att behöva upprepa stegen. 

När är man då färdig? Målet är att söka tills du har tillräckligt med information för att svara på din frågeställning. Du bör också kort kunna redogöra för din informationssökning och visa att du gått metodiskt tillväga. 
 

               Information Search Process, RMIT University Library

Information search process, källa: RMIT University Library

 

 

Mind map

Tankekarta/mind map
Gör en bred genomsökning på ditt ämne, skriv ner intressanta ord gör en tankekarta/mind map - det kan hjälpa dig att få överblick.

 • Sök och läs in dig på fakta.
 • Analysera ditt ämne – ringa in din frågeställning!
 • Tänk ut synonymer och slå upp översättningar till engelska.
 • Uppdatera din mind med nya begrepp

Keywords/Ämnesord

För att få relevanta sökresultat är det viktigt att du söker med relevanta keywords – kallas även för ämnesord, ”subject terms” eller nyckelord. I några databaser får du förslag på keywords - använd då dessa, snarare än att hitta på egna. En artikel är nämligen taggad med de keywords den handlar om, därför får du bättre träffar rent innehållsmässigt om du söker på keywords. I många databaser finns en ordlista  - en s.k. "thesaurus" där du kan söka upp keywords för att använda i din sökning.

Här är några tips att tänka på när du använder keywords:

 • Lägg tid på att bekanta dig med databasen - vilka inställningar gäller?
  Var hittar du keywords? 
 • Ta med dig keywords till andra databaser och testa dem där också.
 • När du läst en intressant artikel - vilka keywords är artikeln taggad med?
 • För loggbok över vilka keywords du söker med - samla på dig keywords som du ​hittar i vetenskapliga texter. 
 • Finns det ord eller begrepp, kanske något specfifikt, som är viktigt för ditt ämne,
  men du inte hittar som keyword i databasen? Sök då på detta ord i fritextsökningen istället.

 

Loggbok

Loggbok - dokumentera ditt arbete
Det är viktigt att dokumentera arbetet med din informationssökning. Minns du inte vad du redan gjort, hamnar du lätt i en känsla av frustration och hopplöshet. Att ”köra fast”, inte hitta användbart material eller inte hitta tillbaka till viss information, är bara några exempel. Om du däremot kan gå tillbaka, reflektera och fortsätta ditt arbetet från ett tidigare tillfälle, kan du både för dig själv och andra visa att du gått metodiskt tillväga. 

En loggbok, kan se ut på flera olika sätt (textdokument, word, excel, eller något annat program), men det är bra om den är elektronisk så att du kan spara/flytta den som du vill.

 • Skriv loggbok för dig själv och ditt arbete i första hand, men...
 • Loggboken är ett ovärderligt underlag när du ska redogöra för informationssökningen i din uppsats.

 

Arbetsblad

När du har formulerat din frågeställning, kan arbetsbladet vara ett verktyg för att på ett strukturerat sätt jobba ​vidare med din informationssökning.