Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lärarutbildning och utbildningsvetenskap

Välkommen till sökguiden för lärarutbildning och utbildningsvetenskap!

Här har vi valt ut databaser, tidskrifter, uppslagsverk m.m. som gör det lättare för dig som är student vid lärarutbildningarna på Malmö universitet att hitta relevant information. 

En bra startpunkt när du ska börja söka är bibliotekets sökverktyg Libsearch. Här söker du samtidigt i nästan allt som finns i bibliotekets databaser. Men för en fördjupande och systematisk sökning rekommenderas dock databaserna som vi tipsar om under fliken "Artiklar och Databaser" här i denna sökguide.

Vi vill också tipsa om Sökguiden för Självständigt arbete på grundnivå (SAG) i lärarutbildningen som fokuserar på att vägleda dig när du söker efter vetenskapliga texter med koppling till dina frågeställningar. I guiden får du stöd i var du kan söka, hur du kan söka och hur du kan dokumentera ditt tillvägagångssätt vid litteratursökningen.

Behöver du hjälp är du välkommen att ställa en fråga till oss via mail eller chatt, eller titta förbi bibliotekets informationsdisk.

I samband med att du skriver uppsats eller examensarbete erbjuder biblioteket möjlighet att boka sökhjälp. Tillsammans med en bibliotekarie får du hjälp med att hitta lämpliga sökord, välja bland och söka i databaser samt värdera och välja vetenskapliga texter.

              

Kontakta biblioteket

 Sökguiden är skapad av bibliotekarier på Malmö universitetsbibliotek. Hör gärna av dig till oss om du upptäcker något som behöver korrigeras eller något som du tycker att vi ska lägga till!