Gå till huvudinnehållet

Sökguide termin 1 Polisprogrammet

Sökguide för ditt fördjupningsarbete

Lärandemål
Den här sökguiden är ett stöd för ditt arbete i kursen "Samhällsperspektiv på polisärt arbete" och kopplas till följande lärandemål: "Reflektera över och visa grundläggande kunskap om akademiskt skrivande, informationssökning och källkritik"

Varför behöver jag den här guiden?

Det är oftast inget problem att hitta information inom polisområdet, den finns mängder. Eftersom det finns så mycket information att tillgå är det viktigt att du lär dig hur du kan göra för att söka fram relevant information och hur du kan tänka för att välja och värdera den information som du hittar. Det ska vi gå igenom steg för steg i den här sökguiden.

Vad bör jag veta om krav på källor när jag skriver mitt arbete?

När du skriver ett fördjupningsarbete på universitetet har du krav på dig att basera dina påståenden på källor som är värderade och bedömda. Källor som håller en vetenskaplig standard. Du kommer att behöva lägga tid på att söka efter dessa källor.

Hur kan jag förbereda mig på processen att söka information?

Här nedan finns en bild som illustrerar den process som du ofta går igenom när du söker information. Informationssökningsprocessen är inte en linjär process som alltid går i en särskild ordning. Det krävas ofta att du går tillbaka och utvärderar de val du har gjort, både vad gäller frågeställningar, sökord, söktekniker och val av databaser. Efter inledande sökningar får du en bild av den forskning som finns och kan bedöma om du behöver justera frågeställnigen, därefter söker du igen och samlar på dig material som passar ditt arbete. Förbered dig på att söka, värdera och göra urval i olika omångar tills du känner att du har ett bra material. (Exempelbild från Karolinska instititets bibliotek).

 

SökprocessenKIB