Skip to main content

Referenshanteringsprogram: RefWorks

Refworks avvecklas mars 2020

OBS: Universitetsbiblioteket avslutar sin campuslicens på RefWorks i slutet av mars 2020. Malmö universitet har från höstterminen 2019 istället licens på EndNote, vilket gör det gratis att använda för studenter och anställda. Mera information om programmet samt hjälpmaterial finns under fliken EndNote.

ÅTKOMST TILL PROGRAMMET

RefWorks webbplats
(nya versionen av programmet)

 

 

RefWorks Legacy
(äldre versionen av programmet)

Kontakt

Vid frågor kontakta:

referenshantering@mau.se

Flytta referenser - RefWorks till EndNote

Ladda ner Endnote via Software Center och starta ett bibliotek i programmet före du börjar flytta dina referenser från Refworks, se flik Endnote i den här guiden.

Steg för steg flytt från Refworks Legacy till Endnote (gamla Refworks)

Steg för steg flytt från Proquest Refworks till Endnote (nya Refworks)

Mappstrukturen följer inte med när du flyttar dina referenser från Refworks till Endnote.

För att fortsätta arbeta med referenserna enligt mappstrukturen på Refworkskontot rekommenderar vi att du skapar och namnger "groups" i Endnote enligt ditt mappsystem i Refworks. Flytta sedan över referenserna mappvis från Refworks till Endnote - mera nedan.

Flytta referenser - RefWorks till EndNote + mappar

Use this method if you would like to retain the folder structure you have been using in your RefWorks database.


1. Open RefWorks and select the folder you wish to export content from (e.g. from the folder view on the right-hand side)

2. Move the mouse/cursor over References and select Export    

3. Check that the folder you wish to export content from is displayed alongside References To Include From and that All in List is selected

4. Alongside Select an Export Format choose Bibliographic Software (EndNote, Reference Manager, ProCite) and then click Export References

5. Your file of exported references will either be shown as text in your browser, or you will be able to save the file to your computer. This depends on your browser. If you see your references in the browser, you should save the text as a .txt file. You can do this by right-clicking in the browser window and selecting Save as.

6. Open EndNote and select File --> Import --> File.

Alongside Import File: navigate to the .txt file you have just saved on your computer Alongside Import Option: choose Reference Manager (RIS). Select Other filters: if the RIS option is not visible Click Import 

7. Your references have now been transferred to EndNote and can be located in All References, as well as in the temporary folder Imported References. In order to move the references to a similar folder in EndNote, you must create the folder (group)

8. Right-click on My Groups in EndNote and select Create Group. Rename the folder/group

9. Go to the temporary folder Imported References, mark all the references by clicking Ctrl+A (Command+A on a Mac)) and drag & drop the references into the newly created folder/group

10. Complete steps 1-9 for all the folders you have in RefWorks  

(Från Aarhus University Library)