Gå till huvudinnehållet

Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Tips för att komma igång!

  • Du behöver inte ha en färdigformulerad frågeställning för att komma igång med dina sökningar men du behöver ha ett tema eller problemområde för att kunna börja någonstans.
  • Om du har ett tema eller problemområde kan du använda det för att söka vetenskapliga artiklar i en databas. Med en bred sökning kan du se vad forskare har publicerat inom ämnet för att hitta inspiration till din egen frågeställning.
  • Det är inte fel att använda Google, Wikipedia, Youtube och andra tjänster för att utforska det valda temat, kanske dyker det upp något du inte kände till? Någon aspekt du vill undersöka närmare?
  • Under dina efterforskningar på temat kommer du bli mer insatt inom ditt valda tema vilket kan leda dig fram till en skarpare problemformulering.

Inspireras av andra studenter!

Du kan läsa examensarbeten från andra studenter inom Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap för att bli inspirerad, exempelvis vad gäller ditt ämnesval, när du ska välja problemformulering eller kring metodval.

Här hittar du en lista på examensarbeten inom Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap i Malmö universitets digitala arkiv DiVA