Skip to main content

Vårdvetenskap: Startsida

Ämnesguiden för vårdvetenskap

I den här ämnesguiden hittar du olika informationskällor inom vårdvetenskap och relaterade ämnen. Guiden utvecklas och uppdateras kontinuerligt av lärarlag medicin.

Vi har valt ut databaser, uppslagsverk och andra resurser som gör det lättare för dig som är student att hitta information inom det vårdvetenskapliga området. Du får tips på var och hur du kan söka och hur du känner igen vetenskapligt material.

En bra startpunkt när du ska börja söka är bibliotekets sökverktyg Libsearch. Här söker du i nästan alla våra databaser på samma gång.

 

 

Behöver du mer hjälp är du välkommen att ställa en fråga till oss via mejl eller chatt, eller titta förbi någon av bibliotekens informationsdiskar.

 

Beställa böcker och artiklar

Litteratur som inte finns på något av Malmö universitets bibliotek kan vi köpa eller låna. Litteraturen ska ha anknytning till den undervisning och forskning som bedrivs på universitetet.

Du kan lämna förslag på böcker, tidskrifter och dvd-filmer som är relevanta för utbildning och forskning på Malmö universitet.

Boka sökhjälp

I samband med att du skriver uppsats eller examensarbete kan du boka tid för sökhjälp. Tillsammans med en bibliotekarie får du hjälp med att hitta lämpliga sökord och välja bland databaserna. Läs mer om Boka sökhjälp.