Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Vårdvetenskap: fördjupningsarbete

Strukturera din frågeställning enligt PEO

Du bör ha en välavgränsad frågeställning så att du vet vilka studier du letar efter och resultatet blir hanterbart. Som en hjälp kan du använda en modell som PEO, som används för kvalitativa studier.

PEO

Population Vem är fokus i frågeställningen?
Exposure Vilket problem är jag intresserad av?
Outcome Vad, i relation till problemet är jag intresserad av?

 

Exempel: Patienter med ALS upplevelser av förlust

Population Patienter
Exposure ALS
Outcome Förlust

Strukturera dina sökord utifrån PEO

Att använda PEO för dina sökblock gör att du kan se att sökningen täcker in de delar av frågeställningen som den ska göra, så att du inte missar relevanta studier. Rätt kombinerade sökblock gör att du både ringar in så mycket som möjligt av de relevanta studierna samtidigt som du avgränsar sökningen till ett avgränsat område.

PEO

Patienter med ALS upplevelser av förlust

Population

Patienter

MH Patients OR patients

Exposure

ALS

MH Amyotrophic Lateral Sclerosis OR Amyotrophic Lateral Sclerosis OR ALS

Outcome

Förlust

MH Personal loss OR loss

Sökorden MH Patients, MH Amyotrophic Lateral Sclerosis och MH Personal Loss är ämnesord. Nedan kan du läsa mer om ämnesord. Kom ihåg att söka orden ett i taget och sen kombinera dem med AND i sökhistoriken.

Vilka delar ska inkluderas i sökningen?

Vilka delar av PEO som ska inkluderas i sökningen kan ibland vara lite svårt att avgöra och det skiftar för olika frågeställningar. Ibland behöver exempelvis inte patientgruppen tas med i sökningen för att den täcks in via interventionen eller området, exempelvis om du ska titta på patienter som genomgått kärlröntgen. Om du är osäker fråga oss på biblioteket och om inte vi kan svara kontakta din handledare.

Använd samma sökord i alla databaser!

För att din sökning ska vara systematisk är det viktigt att du använder samma sökord i alla databaser. Orden i fritext ska alltid vara samma, men ibland har databaser olika ämnesord för samma företeelse. Använd då det ord som är ämnesord i den aktuella databasen och lägg till det som fritextord i de andra databaserna.