Gå till huvudinnehållet

Vårdvetenskap: fördjupningsarbete

Välkommen!

I denna sökguide kan du läsa mer om de olika delarna du behöver kunna för att genomföra ditt fördjupningsarbete på kursen OM131B. Du kan läsa mer om peer review och vetenskapliga artiklar, hur du strukturerar din frågeställning och dina sökord enligt PEO, samt hur du kan värdera sökresultatet och hur du dokumenterar dina sökningar i ett sökschema.

Databaser inom omvårdnad

I bibliotekets databaser kan du söka vetenskapliga artiklar, både originalstudier och litteraturöversikter, publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Den viktigaste databasen inom omvårdnad är Cinahl, men även den medicinska databasen Pubmed och PsycInfo som täcker psykologi innehåller relevanta vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad.

OBS! Avgränsa EJ till fulltext i databaserna!

Avgränsa inte din sökning i databaserna till att enbart inkludera artiklar som finns i fulltext! Du kan missa relevanta artiklar eftersom artikeln kan gå att läsa ändå via bibliotekets andra leverantörer.