Skip to main content

Datavetenskap

Välkommen

I sökguiden för datavetenskap vägleder vi dig kring informationssökning i ämnet.
En vanlig uppgift brukar vara att hitta en vetenskaplig artikel - så vi börjar här! 

I Libsearch  kan du begränsa din sökning till artiklar från vetenskapligt granskade tidskrifter, välj: "Peer review och vetenskapligt material"

​Libsearch

 

 

Ska du skriva uppsats?
En stor del av uppsatsarbetet är att söka information - därför behöver du en sökstrategi 

Databaser och artiklar

Biblioteket prenumererar på flera databaser som innehåller datavetenskaplig forskning. Här hittar du exempelvis artiklar, rapporter och konferensbidrag inom datavetenskap och närliggande områden. Som student och personal har du tillgång till mycket av innehållet i fulltext.

Saknas fulltext?