Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Kriminologi fördjupningsarbete

Att söka systematiskt inför ditt fördjupningsarbete - vad innebär det?

  • Du utgår från en tydligt formulerad frågeställning
  • Frågeställningen hjälper dig att avgöra dina inklusions- och exklusionskriterier
  • Du gör uttömmande systematiska sökningar efter vetenskapliga artiklar
  • Sökningarna göra i minst två databaser
  • Du sammanställer och analyserar resultaten från de inkluderade artiklarna
  • För att sökningarna ska gå att göra om beskriver du tydligt vilka databaser du sökt i, vilka sökord du använt och vilka avgränsningar du gjort (exempelvis peer review)

 

Inspiration: studentarbeten med systematisk litteratursökning inom kriminologi

Vilka är de viktigaste databaserna?

Här har vi samlat databaser där du kan hitta vetenskapliga artiklar inom kriminologi och angränsande områden. När du gör systematiska sökningar inför ditt fördjupningsarbete behöver du söka i minst två databaser.

Hur ska du använda den här guiden?

Guiden tar dig stegvis genom metoden att söka systematiskt. Vi ger dig tips om sökteknik och dokumentation av sökningar i syfte att du ska klara de krav som ställs i fördjupningsarbetet. Har du frågor kontakta oss!

lena.wennerholm@mau.se
ulrika.klintberg@mau.se