Gå till huvudinnehållet

Lärarutbildning och utbildningsvetenskap

Håll dig uppdaterad och ta del av forskning och kunskapsutveckling inom ditt ämnesområde

Som student på Malmö universitet har du under din studietid haft tillgång till forskning inom ditt ämnesområde via universitetsbibliotekets databaser och sökresurser. Även efter att du har tagit examen har du möjlighet att hålla dig uppdaterad och ta del av om forskning och kunskapsutveckling inom ditt ämnesområde. På denna sida får du tips om hur. 

Välkommen att använda biblioteket

Du kan skaffa lånekort, låna böcker, använda bibliotekets datorer eller wifi, få access till vetenskaplig litteratur och mycket mer även då du är klar med dina studier. Läs mer om hur du  kan använda biblioteket via länken nedan:

Använda biblioteket när du tagit examen

Fria informationsresurser för att söka fram och få tillgång till forskning

Det kan vara bra att känna till att det finns fritt tillgängliga informationskällor som du kan använda för att söka fram och få tillgång till forskning. Här är några exempel på fria resurser:

Fler källor?

Skolforskningsinstitutet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund ger fler tips om informationskällor till forskingsbaserad undervisning via denna sida:

Informationskällor till forskningsbaserad undervisning

Artiklar eller annan litteratur i fulltext?

Är det så att du har hittat en intressant artiklar, bok eller rapport som du inte kommer åt i fulltext? Då är du alltid välkommen att vända dig till oss på Malmö universitetsbibliotek för att få vägledning om hur du kan få tillgång till källan.

Öppettider och kontakt