Gå till huvudinnehållet

Att läsa vetenskapliga artiklar

Läsa vetenskapliga artiklar

Att läsa vetenskapliga artiklar ingår i alla akademiska utbildningar. Den vetenskapliga artikeln är en genre för sig, med akademiskt språk, specifik struktur och ämnesspecifik terminologi. Dessutom är artiklarna ofta skrivna på engelska, vilket kan vara en utmaning. Här vill vi ge dig strategier för att ta dig an vetenskapliga artiklar. Vi hoppas att dessa strategier hjälper dig vidare i dina studier.

Så läser du vetenskapliga artiklar

Innan du börjar läsa kan det vara bra att känna till den vetenskapliga artikelns struktur och beståndsdelar. Detta gör att du enklare kan navigera i texten och veta vad du ska fokusera på i din läsning. I denna film får du tips om hur du kan gå tillväga:

Från Högskolan Väst.

Att läsa på engelska

Nu när du har lärt dig hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd går vi vidare till några strategier som kan underlätta att läsa på engelska.

De här tipsen är inspirerade av boken Lästekniker & lässtrategier av Peter Stray Jørgensen.

  • Läs först abstract och inledning. Där stöter du på den viktigaste fackterminologin i artikeln. Slå upp de ord du inte förstår - de kommer förmodligen att återkomma i texten.
  • När du läser resten av artikeln fortsätter du att läsa även om du inte förstår alla orden. Försök att inte fastna vid de ord du inte förstår; för många avbrott kan försämra överblicken. Stryk under de ord du inte förstår, men läs vidare. Ofta klarnar innebörden av orden längre fram i artikeln. 
  • Sammanställ en ordlista för artikeln med de mest centrala orden och begreppen. Men låt inte detta stjäla för mycket tid från själva läsningen.

Lyssna på texten?

Kanske kan förståelsen av engelsk text underlättas genom att lyssna på texten? Alla studenter på universitetet har möjlighet att ladda ner talsyntesprogram till sin dator som läser upp elektronisk text (exempelvis pdf-filer). TorTalk och ClaroRead är program som läser upp text från skärm. Läs mer om stödprogrammen här.