Skip to main content

Socialt arbete: Vetenskaplighet och vetenskapligt skrivande

Vad är en vetenskaplig text?

En vetenskaplig text är skriven av forskare i syfte att presentera forskning. Det finns olika typer av vetenskapliga texter och sökvägarna skiljer sig åt beroende på vilken typ av vetenskaplig text du vill hitta. På bibliotekets webbsida får du guidning.

Vad är peer review?

Hur läser man en vetenskaplig artikel?