Skip to main content

Besöksguide för grund- och gymnasieskolor: Start

Information för grund- och gymnasieskolor om Malmö högskolas bibliotek.

Välkommen till Malmö universitetsbibliotek!

Malmö universitetsbibliotek är öppet för alla, inte bara studenter och personal vid Malmö universitet. Det innebär att du och dina elever är välkomna att besöka oss!

Med denna besöksguide vill vi ge er möjlighet att på egen hand förbereda och genomföra besök hos oss med era elever.

Vår målgrupp är våra studenter och forskare och därför har vi inte möjlighet att erbjuda organiserade studiebesök eller stöd i informationssökning för elever på grund- och gymnasienivå.

Varmt välkomna!

Synpunkter/förslag till guiden?

Har du synpunkter eller förslag till besöksguiden? Kontakta gärna Pernilla Fröjdh, bibliotekarie.

pernilla.frojdh@mau.se