Skip to main content

Byggteknik: Databaser & artiklar

Välkommen

I sökguiden för byggteknik vägleder vi dig kring informationssökning i ämnet.
En vanlig uppgift brukar vara att hitta en vetenskaplig artikel - så vi börjar här! 

I Libsearch  kan du begränsa din sökning till artiklar från vetenskapligt granskade tidskrifter, välj: "Peer review och vetenskapligt material"

​Libsearch

 

 

Ska du skriva uppsats?
En stor del av uppsatsarbetet är att söka information - därför behöver du en sökstrategi 

Databaser

Gör du en sökning i Libsearch så söker du också i de flesta av dessa databaser, men ibland kan det vara lättare att söka i en mer ämnesinriktad och mindre omfattande databas.

IEEE Xplore
Det är problem med accessen till IEEE. Är du på Malmö universitets Eduroam-nät kan du nå databasen direkt via denna länk: https://ieeexplore.ieee.org

Google Scholar

Beställa artikel i fulltext

Har du hittat en artikel som verkar intressant, men du kan inte läsa hela texten? Då kan du...