Gå till huvudinnehållet

Byggteknik

Söka i databaser

Sökteknik i databaserna

För att söka effektivt och få fram relevanta träffar är det viktigt att förstå hur databaserna tolkar dina sökord och hur du kan kombinera dem.

Använd OR mellan synonymer

OR mellan dina sökord innebär att något av sökorden ska finnas med i träffarna. Denna sökteknik breddar sökningen och används för att göra en mer heltäckande sökning.

building OR construction

Använd AND för att kombinera dina sökblock

AND mellan dina sökord innebär att alla sökord ska finnas med i ditt sökresultat. Denna sökteknik smalnar av sökningen.

building AND sustainability

Frassökning: när ett begrepp består av flera ord

Frassökning görs genom att sätt orden inom citattecken. Denna sökteknik används för att hålla ihop orden i exakt den ordning du skriver in dem och  begränsar antalet träffar.

"construction engineering"

Trunkering för att fånga in olika ändelser på ett ord

Trunkering görs med en asterisk (*). Denna sökteknik används för att söka på olika böjningar av sökorden och vidgar sökningen.

construct*

ger träff på  construct, constructs, construction, constructions m.m.

Kombinera söktekniker

Vi vill nu visa ett exempel på hur vi kan kombinera våra sökord i databasen Libsearch. Vi kommer använda våra sökord  som är översatta till engelska eftersom vi söker i en internationell databas. Bilden nedan illustrerar hur vi gör för att överföra våra sökord till databasen sökfält.

Citeringssökning

Hitta fler artiklar med hjälp av funktioner i Google scholar

Google scholar har två smarta funktioner för att hitta fler artiklar utifrån en relevant artikel, "citerat av" och "relaterade artiklar",

Citerat av

  • Utgå från en relevant artikel du har hittat.
  • Koipera in titeln i Google scholars sökfönster
  • Klicka på "Citerat av"
  • Nu kommer du till en lista av artiklar som refererar till din relevanta artikel
  • Skumma igenom listan för att se om du hittar något som relaterar till din frågeställning

Relaterade artiklar

  • Utgå från en relevant artikel du har hittat.
  • Koipera in titeln i Google scholars sökfönster
  • Google scholar ger dig en träflista på artiklar baserat den du klistrade in i sökrutan