Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Kriminologi - använda sekundärdata

Vad innebär sekundärdata inom kriminologi?

 • Data insamlad av någon annan än författaren
 • Kvantitativa sekundärdata: enkätdata, anmälda brott, demografisk befolkningsdata
 • Kvalitativa sekundärdata: intervjudata, anmälningar, mediarapportering, styrdokument eller lagstiftning

Fördelar med sekundärdata

 • Sparar tid
 • Möjliggöra användning av stora datamängder vilket ger säkrare statistiska analyser
 • Kan analyseras utifrån olika forskningsfrågor
 • Möjliggör samarbete och systematisk delning av kunskap
 • Möjliggör delaktighet och insyn

Men:

 • Det går inte att styra frågorna i frågeformuläret
 • Kräver förståelse för kontexten
 • Kräver metodkunskaper, eftersom olika insamlingsmetoder ger olika typer av data
 • Kan kräva registrering eller begäran om tillgång och därefter godkännande inför nedladdning

Vad är öppna forskningsdata?

 • Material som samlas in under forskningsprocessen
  • Kvalitativ - intervjudata
  • Kvantitativ - enkätdata
  • Illustrationer eller diagram

Observera forskningsetiken!

 • Forskningsetiska principer kan medföra begränsningar i hur datan får användas. En del forskningsdata är inte öppet tillgängliga på grund av sekretess, att de innehåller personuppgifter eller upphovsrättskyddat material.

Vad är öppna myndighetsdata?

 • Data framtagen av den offentliga sektorn, som kommuner eller statliga myndigheter
 • Mätdata sammanställda eller insamlade för interna syften
 • En del sammanställs och blir offentlig statistik (exempelvis SCB och BRÅ)

Söka forsknings- och myndighetsdata

Bedöma datan - hur användbar är den?

Innehåll

 • I vilket syfte är den insamlad?
 • Hur har datan samlats in?
 • Vad omfattas?

Form:

 • Har du rätt att återanvända datan?
 • Går datan att förstå?
 • Vilken programvara krävs (och därmed kunskaper) för att bearbeta datan?

Referera till dataset enligt APA 7th

Author/Rightsholder. (Year). Title of data set (Version number) [Description of form]. DOI

Exempel "National Crime Vicitimization Survey":

United States Bureau of Justice Statistics (2021). National Crime Victimization Survey, 2020 (ICPSR 38090; Version V1) [Data set]. https://doi.org/10.3886/ICPSR38090.v1

 

Här kan du läsa mer om hur du refererar till ett dataset enligt APA 7th