Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Kriminologi

Här har vi valt ut databaser, tidskrifter, uppslagsverk och tips för dig som studerar kriminologi på Malmö universitet.

Var söker jag efter vetenskapliga texter?

Vill du först söka brett för att skapa dig en uppfattning om litteratur inom ett område kan du testa de större söktjänsterna. Fundera över dina nyckelbegrepp och sökord för att få relevanta träffar.

Begrepp inom kriminologi: ordlista svenska - engelska

Relevanta databaser inom kriminologi

Frågor & svar

Jag har hittat en artikel, hur vet jag om den är vetenskaplig? 

En vetenskaplig artikel innehåller oftast (men inte alltid) de här delarna: en inledande sammanfattning (abstract), introduktion, metod, resultat, diskussion, referenser. Är du fortfarande osäker följ stegen i denna guide. 

Vad menas med Peer review? 

Innan en artikel publiceras i en vetenskaplig tidskrift granskas den av experter inom samma forskningsfält. De bestämmer om artikeln ska publiceras eller inte. Denna process kallas peer-review eller refereegranskning. I denna film beskrivs denna process. 

Hur läser jag en vetenskaplig artikel? 

Att läsa vetenskapliga artiklar ingår i alla akademiska utbildningar. Den vetenskapliga artikeln är en genre för sig, med akademiskt språk, specifik struktur och ämnesspecifik terminologi. Dessutom är artiklarna ofta skrivna på engelska, vilket kan vara en utmaning. Biblioteket och skrivverkstaden har tillsammans skapat en guide med tips och strategier för att ta dig an vetenskapliga artiklar.