Gå till huvudinnehållet

Kriminologi - sekundärdata

Vad innebär sekundärdata inom kriminologi?

 • Data insamlad av någon annan än författaren
 • Kvantitativa sekundärdata: enkätdata, anmälda brott, demografisk befolkningsdata
 • Kvalitativa sekundärdata: intervjudata, anmälningar, mediarapportering, styrdokument eller lagstiftning

Fördelar med sekundärdata

 • Sparar tid
 • Möjliggöra användning av stora datamängder vilket ger säkrare statistiska analyser
 • Kan analyseras utifrån olika forskningsfrågor
 • Möjliggör samarbete och systematisk delning av kunskap
 • Möjliggör delaktighet och insyn

Men:

 • Det går inte att styra frågorna i frågeformuläret
 • Kräver förståelse för kontexten
 • Kräver metodkunskaper, eftersom olika insamlingsmetoder ger olika typer av data
 • Kan kräva registrering eller begäran om tillgång och därefter godkännande inför nedladdning

Vad är forskningsdata?

 • Material som samlas in under forskningsprocessen
  • Kvalitativ - intervjudata
  • Kvantitativ - enkätdata
  • Illustrationer eller diagram

Observera forskningsetiken!

 • Forskningsetiska principer kan medföra begränsningar i hur datan får användas. En del forskningsdata är inte öppet tillgängliga på grund av sekretess, att de innehåller personuppgifter eller upphovsrättskyddat material.

Söka forsknings- och myndighetsdata

Bedöma datan - hur användbar är den?

Innehåll

 • I vilket syfte är den insamlad?
 • Hur har datan samlats in?
 • Vad omfattas?

Form:

 • Har du rätt att återanvända datan?
 • Går datan att förstå?
 • Vilken programvara krävs (och därmed kunskaper) för att bearbeta datan?

Referera till dataset enligt APA 7

Author/Rightsholder. (Year). Title of data set (Version number) [Description of form]. DOI

Exempel "National Crime Vicitimization Survey":

United States Bureau of Justice Statistics (2021). National Crime Victimization Survey, 2020 (ICPSR 38090; Version V1) [Data set]. https://doi.org/10.3886/ICPSR38090.v1

 

Här kan du läsa mer om hur du refererar till ett dataset enligt APA 7