Skip to main content

Kriminologiguide: Artiklar och databaser

Artiklar och databaser

Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne, vilket innebär att man kan hitta relevant information i en mängd olika databaser. Här har vi samlat ett urval. För att komma åt databaserna hemifrån loggar du in med ditt användarnamn och lösenord.

Andra sökvägar

Databaser A-Ö

Bild: Nick Youngson http://nyphotographic.com/ CC BY-SA 3.0

Foto: Nick Youngson

Som student och anställd på Malmö universitet har du tillgång till många fler databaser. Titta närmare i vår fullständiga databaslista och se om du kan hitta något som passar dig!

Beställa böcker och artiklar

Litteratur som inte finns på något av Malmö universitetsbibliotek kan vi låna in från andra bibliotek i eller utanför Sverige. Litteraturen ska ha anknytning till den undervisning och forskning som bedrivs på universitetet.

I första hand undersöker vi alltid möjligheten att köpa in materialet till våra bibliotek. Lämna därför hellre inköpsförslag om boken är utgiven under de senaste 3 åren. Du kan lämna förslag på böcker, tidskrifter och dvd-filmer som är relevanta för Malmö universitets utbildning och forskning.