Skip to main content

Kriminologiguide: Akademiskt skrivande

Skrivverkstaden

Skrivverkstaden vid Malmö universitet erbjuder handledning i akademisk skrivande. Skrivverkstaden svarar också på dina frågor om studieteknik, läsning och muntliga presentationer.

Skrivguiden

Akademisk skrivande - så funkar det

Linnéuniversitet