Gå till huvudinnehållet

IT och Ekonomi

Välja sökord

Börja med din frågeställning

Hur marknadsför sig företag via informationsteknologi? 

Identifiera dina nyckelbegrepp

marknadsföring företag informationsteknologi

Översätt nyckelbegreppen till engelska

marketing corporate management information technology

Film som förklarar nyckelbegrepp

Nyckelbegrepp: vad är det? (Youtube)

Varför synonymer?

Identifiera synonymer - varför är det viktigt?

I vetenskapliga artiklar kan samma begrepp uttryckas med olika ord. Artiklarna nedan använder exempelvis olika begrepp för digital arbetsmiljö, digital workplace och digital environment. Vi vill fånga in båda dessa när vi gör en sökning i en databas.

Arbetsblad

Identifiera synonymer - hur?

  • Vilka synonymer kommer du själv på?
  • På vilka olika sätt benämns samma fenomen i nyhetsrapportering och sociala medier?
  • Gör en sökning i Libsearch eller till exempel Google scholar. Scrolla träfflistan och se om det dyker upp synonymer i abstract och bland ämnesorden som du inte har tänkt på.

Arbetsblad för sökord

Genom arbetet kommer du lägga till och stryka sökord i takt med att du lär känna forskningsläget och begreppen som används. Du kan använda bibliotekets arbetsblad för sökord för att dokumentera dina sökord.

Ladda ner arbetsblad (Word)