Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Sexologi

Förbered sökningen - hur väljer du sökord?

Sökorden är ditt redskap för att hitta relevant material. Så här kan du tänka:

  • identifiera de betydelsebärande orden i din frågeställning
  • fundera på synonymer och relaterade ord som kan vara relevanta (ord med samma eller närliggande innebörd). 
  • översätt orden till engelska

Du kan strukturera orden på olika sätt, t.ex. kan du göra mindmaps för att få en bild av frågeställningen eller använda dig av det vi kallar för "arbetsbladet för sökord" som du ser nedan på bild. I exemplet har vi utökat våra sökord med flera synonymer på engelska. Genom arbetet kommer du lägga till och stryka sökord i takt med att du lär känna forskningsläget och begreppen som används.


Arbetsblad för sökord_mall