Gå till huvudinnehållet

Sökguide termin 4 Polisprogrammet

Litteratursökning för att överblicka kunskapsläget. Vad innebär det?

I er litteraturövesrikt ska ni ringa in det aktuella kunskapsläget i ert valda problemområde. Litteraturöversikten ska vara en översiktlig sammanställning och analys av en större mängd befintlig och systematiskt insamlad kunskap.

Vad menas med att söka systematiskt?

För att ni ska kunna uttala er om kunskapsläget måste litteratursökningen utformas så att aktuell och relevant forskning fångas in. Det betyder att ni ska söka på ett medvetet och strukturerat sätt genom att:

  • söka i mer än en databas.
  • redogöra för vilka databaser ni sökt i, vilka sökord ni använt och hur ni har sökt.
  • beskriva hur ni avgränsat er sökning, till exempel: peer review, år, åldersinriktning, länder.
  • sökningarna ska redovisas på ett transparent och reproducerbart sätt, dvs. ni ska redovisa sökningen så tydligt att läsaren kan göra om samma sökning.

Vetenskapliga texter - vad är det?

Forskningsresultat publiceras i form av vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, avhandlingar och böcker/bokkapitel. Titta gärna på bibliotekets film där vi resonerar om olika typer vetenskapliga texter inom pedagogik och utbildningsvetenskap:

Mer om vetenskapliga texter finns att läsa på bibliotekets sida Vad är en vetenskaplig text? Här finns t.ex. en film om peer review. De vetenskapliga artiklarna är ofta skrivna på engelska, vilket kan vara en utmaning. Biblioteket och skrivverkstaden har tillsammans skapat en guide med tips och strategier för att läsa vetenskapliga artiklar.