Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Vårdvetenskap: grunderna

Vilka är de viktigaste databaserna?

I bibliotekets databaser kan du söka vetenskapliga artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Nedan hittar du två databaser där du hittar relevant forskning inom vårdvetenskap.

Sökteknik

De vanligaste sökteknikerna är AND, OR, frassökning och trunkering.

Alla sökord eller sökblock ska vara med i sökningen - AND

AND anger att alla sökord eller sökblock som du kombinerat ska vara med i sökningen. Du får färre men mer relevanta träffar.

nurses AND trust

Minst ett av orden ska vara med i sökningen - OR

OR anger att ett eller flera ord ska vara med i sökningen. Använd OR för att söka på synonymer och närliggande begrepp. Du får fler träffar och gör en mer uttömmande sökning.

family OR relatives

Söka på delar av ett ord - trunkering

Trunkering innebär att korta ner ett ord till dess ordstam och sen sätta ut en asterisk (*) och anger att olika ändelser, böjningar och stavningar av ett ord ska sökas fram.

trust* (ger träffar på trust, trusting, trusted, trustworthy)

Söka på fraser eller begrepp - citattecken

När du vill söka på ett begrepp som innehåller två eller fler ord. Anger att orden ska sökas tillsammans i exakt den ordning och stavning som står. Du får färre och mer relevanta träffar.

"nursing care"

Ämnesord

I Cinahl och Pubmed är de vetenskapliga artiklarna taggade med ämnesord som beskriver innehållet, exempelvis vilken patientgrupp som är fokus för studien, vilket område som studerats och vilken vetenskaplig metod som använts. I Pubmed heter ämnesorden MeSH, Medical Subject Headings och i Cinahl heter de Cinahl Headings.

Svensk MeSH

Karolinska institutets universitetsbibliotek har översatt de ämnesord som finns i Pubmed, MeSH-termer, till svenska, som de sammanställt i Svensk MeSH. Innan du börjar söka i Pubmed är Svensk MeSH en bra ingång för att leta fram vilka MeSH-termer du bör använda i Pubmed.

Svensk MeSH

Ämnesord för upplevelser och bemötande

Vissa begrepp kan vara svåra att hitta MeSH-termer för, exempelvis begrepp som beskriver upplevelser och bemötande. Karolinska institutets universitetsbibliotek har sammanställt en lista med rekommenderade ämnesord för Pubmed och Cinahl i dokumentet "Termer för upplevelser och bemötande".

Terrmer för upplevelser och bemötande.

Värdera sökresultatet

Börja med att läsa titlarna på artiklarna. Om de verkar intressanta, gå då vidare och läs artiklarnas abstrakt (sammanfattning). Genom att läsa abstrakt kan du avgöra om du vill gå vidare och läsa hela artikeln i fulltext. Här följer några förslag på frågor som kan vara bra att ställa sig under urvalsprocessen:

  • Expertgranskning: Är artikeln vetenskapligt granskad, så kallad peer review?
  • Relevans: Är artikeln relevant utifrån din frågeställning? Är resultatet trovärdigt?
  • Vem: Vem har skrivit artikeln? Vem har publicerat artikeln?
  • Målgrupp: Vem är den tänkta läsaren?
  • Struktur: Hur ser strukturen för artiklarna ut? Följer de IMRAD-modellen? Anges alla steg i forskningsprocessen?
  • Aktualitet: Är informationen i artikeln fortfarande aktuell? Finns det nyare artiklar om ämnet som du kan välja istället?