Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Vårdvetenskap: grunderna

Den vetenskapliga artikeln

Vad är en vetenskaplig artikel?

Alla delar av forskningen ska beskrivas så objektivt och tydligt som möjligt i en vetenskaplig artikel, så att läsaren ska kunna följa tillvägagångssättet. Den vetenskapliga artikeln:

 • Följer ofta en viss struktur (IMRAD), se nedan
 • Presenterar forskningsresultat
 • Är skriven av forskare
 • Är utgiven av ett lärosäte eller akademiskt förlag
 • Granskas av ämnesexperter (peer review), se nedan

Läs mer om vetenskapliga texter från Malmö universitetsbibliotek

Olika typer av vetenskapliga artiklar

Olika typer av vetenskapliga artiklar

Det finns olika typer av vetenskapliga artiklar, där en skillnad kan vara om artikeln är en primär- eller en sekundärkälla. En primärkälla består av förstahandsinformation som rapporterar originaldata, medan en sekundärkälla bygger vidare på tidigare gjorda studier.

 • Originalartikel: En originalartikel är en primärkälla som använder originaldata (som exempelvis intervjuer eller enkäter, så kallad kvalitativ eller kvantitativ metod) och publicerar ny forskning.
 • Reviewartikel: I en reviewartikel eller översiktsartikel samlar man originalartiklar och sammanställer resultaten. Reviewartiklar är ett sätt att få en översikt över ämnet.
 • Systematiska litteraturöversikter (Systematic Review): Är en särskild typ av översiktsartikel där man har gått igenom samtliga studier eller artiklar som är viktiga för frågeställningen och kvalitetsgranskat dessa innan sammanställningen.
 • Metaanalys: Systematiska litteraturöversikter kan innehålla en metaanalys som går igenom det samlade resultatet och drar statistiska slutsatser.

IMRAD

Alla delar av forskningen ska beskrivas så objektivt och och tydligt som möjligt i en vetenskaplig originalartikel för att studien ska kunna gå att replikera. Inom vårdvetenskap följer de ofta en särskild struktur, där följande rubriker vanligtvis finns med i artikeln (men de kan vara skrivna med andra ord):

 • I - Introduction
 • M - Methods
 • R - Results
 • And
 • D - Discussion

Förutom ovanstående rubriker brukar även vetenskapliga artiklar ha ett abstrakt, en beskrivning av innehållet.

Läs mer om IMRAD från Karolinska institutets universitetsbibliotek

Peer review

Vad är peer review?

Vetenskapliga tidskrifter har en redaktion som avgör vilka av de inskickade artiklarna som ska publiceras. När en forskare vill publicera en artikel i en tidskrift granskas den först av andra forskare inom ämnet, så kallad peer review eller referee-granskning.

Filmen nedan förklarar hur peer review-processen gå till. Klicka på kugghjulet och välj om du vill ha filmen textad.

Så kan du läsa en vetenskaplig artikel

Genom att lära dig känna igen strukturen och beståndsdelarna i den vetenskapliga artikeln blir det lättare att veta vad du ska fokusera på i din läsning, vilket gör det lättare att läsa och förstå innehållet i den. Nedan kan du läsa mer om hur du effektivt kan läsa en vetenskaplig artikel samt hur du kan ladda ner en talsyntes för att få den uppläst.

Strategier för att läsa vetenskapliga artiklar