Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Ledarskap och organisation - systematisk litteraturstudie

Vad är en vetenskaplig artikel?

 • Följer ofta en viss struktur (IMRAD), se nedan
 • Presenterar forskningsresultat
 • Är skriven av forskare
 • Granskas av ämnesexperter (peer review), se nedan
 • Är utgiven av ett lärosäte eller akademiskt förlag

IMRAD

Alla delar av forskningen ska beskrivas så objektivt och och tydligt som möjligt i en vetenskaplig artikel för att den ska kunna gå att replikera. De följer ofta en särskild struktur, där följande rubriker vanligtvis finns med i artikeln (men de kan vara skrivna med andra ord):

 • I - Introduction
 • M - Methods
 • R - Results
 • And
 • D - Discussion

Förutom ovanstående rubriker brukar även vetenskapliga artiklar ha ett abstrakt, en beskrivning av innehållet.

Peer review

Vetenskapliga tidskrifter har en redaktion som avgör vilka artiklar som ska publiceras. När en forskare vill publicera en artikel i en tidskrift måste den först granskas av andra forskare inom ämnet, så kallad peer review. Processen innebär ofta att forskaren får tillbaka artikeln från granskaren och måste göra ändringar innan den tillåts publiceras. I filmen nedan kan du lära dig mer om peer review-processen.

Olika typer av vetenskapliga artiklar

Det finns olika typer av vetenskapliga artiklar, där en skillnad kan vara om artikeln är en primär- eller en sekundärkälla. En primärkälla består av förstahandsinformation som rapporterar originaldata, medan en sekundärkälla bygger vidare på tidigare gjorda studier.

 • Originalartikel: En originalartikel är en primärkälla som använder originaldata (som exempelvis intervjuer eller enkäter, så kallad kvalitativ eller kvantitativ metod) och publicerar ny forskning.
 • Reviewartikel: I en reviewartikel eller översiktsartikel samlar man originalartiklar och sammanställer resultaten. Reviewartiklar är ett sätt att få en översikt över ämnet.
 • Systematiska litteraturöversikter (Systematic Review): Är en särskild typ av översiktsartikel där man har gått igenom samtliga studier eller artiklar som är viktiga för frågeställningen och kvalitetsgranskat dessa innan sammanställningen.
 • Metaanalys: Systematiska litteraturöversikter kan innehålla en metaanalys som väger samman resultatet från flera studier och drar statistiska slutsatser.

Så kan du läsa en vetenskaplig artikel

Genom att lära dig känna igen strukturen och beståndsdelarna i den vetenskapliga artikeln blir det lättare att veta vad du ska fokusera på i din läsning, vilket gör det lättare att läsa och förstå innehållet i den. Nedan kan du läsa mer om hur du effektivt kan läsa en vetenskaplig artikel samt hur du kan ladda ner en talsyntes för att få den uppläst.

Strategier för att läsa vetenskapliga artiklar