Gå till huvudinnehållet

Ledarskap och organisation - systematisk forskningsöversikt

Finns det forskning inom mitt tema?

  • Testsök innan du bestämmer dig för frågeställning. Det bör finnas tillräckligt många studier för att sammanställa dem i en översikt
  • Tänk på om svaret på din frågeställning finns i kvantitativa eller kvalitativa studier
  • När du testsökt på ditt tema ska du formulera en frågeställning

Nyckelord i din frågeställning

För att hitta matchande studier till din frågeställning ska du plocka ut nyckelorden i din frågeställning. I nästa steg försöker vi tänka ut synonymer och alternativa ord som beskriver samma sak. Vi översätter orden till engelska eftersom forskning presenteras mestadels på engelska.

Arbetsblad för att arbeta med dina sökord

Det kan underlätta att arbeta strukturerat med sökorden i början. Under tiden kommer du lära känna ämnets viktiga termer och revidera dina sökord.

Ladda ner arbetsbladet, klicka på "Hämta"