Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Ledarskap och organisation - systematisk litteraturstudie

Frågeställning

Det är din frågeställning som utgör grunden för dina databassökningar, och för att veta vilka inklusions- och exklusionskriterier du ska ha så bör den vara tydlig och välavgränsad. En välavgränsad frågeställning kommer också att ge ett mer hanterbart sökresultat. Frågeställningen ger dig sökord som du använder i databaserna. Vi tar ett exempel:

Hur kan ledare motivera medarbetare i en virtuell miljö?

 

Sökord

Vi börjar med att ta viktiga aspekter ur frågeställningen. I nästa steg försöker vi tänka ut synonymer och alternativa ord som beskriver samma sak. Vi översätter orden till engelska eftersom forskning presenteras mestadels på engelska.'

Arbetsblad för att arbeta med dina sökord

Det kan underlätta att arbeta strukturerat med sökorden i början. Under tiden kommer du lära känna ämnets viktiga termer och revidera dina sökord.

Ladda ner arbetsbladet, klicka på "Hämta"