Gå till huvudinnehållet

Ledarskap och organisation - systematisk forskningsöversikt

Att söka systematiskt – vad innebär det?

  • Du utgår från en tydligt formulerad frågeställning
  • Du gör uttömmande systematiska sökningar efter vetenskapliga artiklar
  • Du väljer ut artiklar enligt inkludering- och exklusionkriterier
  • Du sammanställer och analyserar resultaten från de inkluderade artiklarna
  • Du redovisar hur du har gått tillväga genom metoden med sökord, val av databas och urval.

Vilka är de viktigaste databaserna?

Här har vi samlat databaser där du kan hitta vetenskapliga artiklar inom ledarskap och organisation. När du gör systematiska sökningar behöver du söka i minst två databaser.

Hur ska du använda den här guiden?

Guiden tar dig stegvis genom metoden att söka systematiskt. Vi ger dig tips om sökteknik och dokumentation av sökningar. Har du frågor kontakta oss!

lena.wennerholm@mau.se
eva.tornbjer@mau.se