Gå till huvudinnehållet

Ledarskap och organisation - systematisk forskningsöversikt

Att söka systematiskt – vad innebär det?

  • Du utgår från en tydligt formulerad frågeställning
  • Frågeställningen hjälper dig att avgöra dina inklusions- och exklusionskriterier
  • Du gör uttömmande systematiska sökningar efter vetenskapliga artiklar
  • Du sammanställer och analyserar resultaten från de inkluderade artiklarna
  • För att sökningarna ska gå att göra om beskriver du tydligt vilka databaser du sökt i, vilka sökord du använt och vilka avgränsningar du gjort (exempelvis peer review).

Vilka är de viktigaste databaserna?

Här har vi samlat databaser där du kan hitta vetenskapliga artiklar inom ledarskap och organisation. När du gör systematiska sökningar behöver du söka i minst två databaser.

Hur ska du använda den här guiden?

Guiden tar dig stegvis genom metoden att söka systematiskt. Vi ger dig tips om sökteknik och dokumentation av sökningar. Har du frågor kontakta oss!

lena.wennerholm@mau.se
eva.tornbjer@mau.se