Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Sökguide till uppsats- PM på Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Vad kännetecknar en vetenskaplig text?

En vetenskaplig text är skriven av en forskare för att presentera resultatet av sin forskning eller för att sammanfatta andras forskning. Beroende på vilket ämne man forskar inom publicerar man sig på olika sätt, inom vissa ämnesområden är det vanligare med artiklar medan man inom andra publicerar sina resultat i böcker.

I en vetenskaplig artikel skriver och presenterar en eller flera forskare sin forskning. En vetenskaplig artikel publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Det innebär bland annat att artiklarna är granskade av andra forskare. Sådan granskning brukar kallas peer review eller referee-granskning. Målgruppen för vetenskapliga tidskrifter är andra forskare. Tidskrifterna utgör en kanal för forskare att sprida sin forskning och se vad andra kollegor forskar kring.

En vetenskaplig artikel innehåller oftast (men inte alltid) de här delarna:

  • Abstract​
  • Introduktion
  • Metod
  • Resultat
  • Diskussion
  • Referenser


Hur skiljer du mellan olika typer av artiklar?
Filmen nedan är inspelad för lärarutbildningen, men visar på ett bra sätt hur du skiljer vetenskapliga artiklar från exempelvis artiklar i facktidskrifter.

 

Forskningsresultat kan också presenteras på andra sätt än i artikelform. Även dessa texter har granskats av ämnesexperter innan de publiceras. Det kan vara:

  • Avhandlingar
  • Forskningsrapporter
  • Texter från konferenser/konferenspublikationer
  • Böcker eller bokkapitel

bibliotekets webbsida kan ni läsa mer om  vetenskapliga texter, vad peer review är samt hur ni skiljer olika typer av tidskrifter åt.