Gå till huvudinnehållet

Sökguide till uppsats- PM på Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Hej!
Nu när ni ska skriva uppsats-PM som förberedelse inför fördjupningsarbetet i nästa kurs kommer ni att behöva söka litteratur som kan ge er perspektiv på era valda ämnesområden. Ni ska söka efter tidigare forskning (inklusive minst en internationellt publicerad vetenskaplig artikel) och även göra en reflektion över er informationssökning. Syftet med detta är att ni ska vidareutveckla era färdigheter i informationssökning. I ert uppsats-PM ska ni: Beskriva och reflektera över hur ni gick tillväga när ni sökte litteratur. Ta upp sökord/begrepp och sökvägar, vad som var besvärligt med att söka litteratur samt några råd som ni tror är viktiga för att lyckas med en litteratursökning när det gäller tidigare forskning och kunskap om ett specifikt ämnesområde.

Istället för en föreläsning har vi på biblioteket skapat denna sökguide som kommer att fungera som vägledning och stöd i er informationssökning. Gå igenom guiden och har ni några frågor så är ni välkomna att kontakta oss på biblioteket, mer om det hittar ni under fliken "Fler frågor?". Passa också på att ställa frågor till oss bibliotekarier om litteratursökning vid de schemalagda digitala frågestunderna i Zoom (se aktuell dag och tid för er grupp i Canvas). 

Vi önskar er lycka till med uppsats-PM:et och er litteratursökning!

/Jenny Magnusson, Ola Tengstam och Ib Lundgren
Bibliotekarier vid Malmö universitet