Gå till huvudinnehållet

Biomedicinsk vetenskap

Hur värderar du sökresultatet?

Värdera sökresultatet

Börja med att läsa titlarna på artiklarna. Om de verkar intressanta, gå då vidare och läs artiklarnas abstrakt (sammanfattning). Genom att läsa abstrakt kan du avgöra om du vill gå vidare och läsa hela artikeln i fulltext. Här följer några förslag på frågor som kan vara bra att ställa sig under urvalsprocessen:

 • Expertgranskning: Är artikeln vetenskapligt granskad, så kallad peer review?
 • Relevans: Är artikeln relevant utifrån din frågeställning? Är resultatet trovärdigt?
 • Vem: Vem har skrivit artikeln? Vem har publicerat artikeln?
 • Målgrupp: Vem är den tänkta läsaren?
 • Struktur: Hur ser strukturen för artiklarna ut? Följer de IMRAD-modellen? Anges alla steg i forskningsprocessen?
 • Aktualitet: Är informationen i artikeln fortfarande aktuell? Finns det nyare artiklar om ämnet som du kan välja istället?
 • Studiepopulation. Studeras samma grupp som du är intresserad av så att resultaten är relevanta för din frågeställning?
 • Studietyp. Vilken typ av studie är det? Vilken metod har använts? Olika studietyper är lämpliga för olika syften.. Mer om studiedesign kan du läsa i litteratur om forskningsmetodik.
 • Studiestorlek. Hur stor är studien? En stor studie har större tyngd än en liten och kan få fram mer pålitliga resultat.
 • Studiekvalitet. Är studien välgjord och tydligt beskriven i artikeln? För att bedöma detta till fullo måste du läsa hela artikeln, men du kan göra en första bedömning utifrån artikelns abstract.
 • Centrala artiklar. Verkar artikeln vara central inom ämnesområdet? Ett tecken på det kan vara att den förekommer som referens i andra artiklar om samma ämne.
 • Tidskrift. I vilken tidskrift har artikeln publicerats? Är det en välrenommerad tidskrift inom området? Vem ger ut tidskriften?

I nästa steg behöver du kritiskt granska de artiklar du läser och bedöma deras resultat.