Gå till huvudinnehållet

Biomedicinsk vetenskap

Vetenskapligt skrivande och referenser

Det akademiska språket och den akademiska stilen har några tydliga kännetecken. Språket ska vara  grammatiskt korrekt samt följa aktuella skrivregler. Språket bör också vara precist, opersonligt och koncentrerat.

När du skriver texter och använder andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och webbsidor ska du hänvisa till dem så att läsaren förstår var de kommer ifrån och kan hitta till originalet. Det finns en många olika regler för hur du refererar rätt och hur du gör för att undvika plagiering.

Referenshantering enligt Vancouver

Referensguide från Karolinska Institutets bibliotek med tydliga instruktioner för Vancouver

Referensguide Vancouver via KIB