Gå till huvudinnehållet

Biomedicinsk vetenskap

Sökteknik

Sökteknik

Om du ska göra mer avancerade sökningar och kombinera många olika begrepp för att få fram det mesta av informationen kan du använda dig av kommando i databaserna. De vanligaste är OR (eller) och AND (och). Vi kallar denna typ av kombinerade sökningar för blocksökningar (se film).

OR

OR anger att ett eller flera ord ska vara med i sökningen. Använd OR för att skapa sökblock med olika synonymer. Med OR kan du söka på både ämnes-och fritextord eller på synonymer och närliggande begrepp. Med OR får du fler träffar och du gör en mer uttömmande sökning.

 "Sepsis"[MeSH] OR sepsis

AND

AND anger att alla sökord eller sökblock ska vara med i sökningen. Använd AND för att söka på något av sökorden från alla dina sökblock. AND snävar av sökningen och du får färre men mer relevanta träffar.

("Sepsis"[MeSH] OR sepsis) AND (covid-19 OR sars-cov-2)

Trunkering

Trunkering innebär att korta ner ett ord till dess ordstam och sen sätta ut en asterisk (*) och anger att olika ändelser, böjningar och stavningar av ett ord ska sökas fram.

test* (ger träffar på tests, test och testing)

Frassökning

När du vill söka på ett begrepp som innehåller två eller fler ord. Anger att orden ska sökas tillsammans i exakt den ordning och med den stavning som står. Du får färre och mer relevanta träffar.

"blood poisoning"

Blocksökning