Gå till huvudinnehållet

Polisprogrammet

Databaser och söktjänster för studenter och lärare på polisprogrammet

 För att komma åt databaserna hemifrån loggar du in med ditt användarnamn och lösenord.

Inköpsförslag och fjärrlån

Litteratur som inte finns på något av Malmö universitetsbibliotek kan vi köpa eller låna in från andra bibliotek i eller utanför Sverige. Litteraturen ska ha anknytning till den undervisning och forskning som bedrivs på universitetet.

I första hand undersöker vi alltid möjligheten att köpa in materialet till våra bibliotek.  Du kan lämna inköpsförslag på böcker, tidskrifter och dvd-filmer som är relevanta för Malmö universitets utbildning och forskning.

Föreslå ett inköp / beställa fjärrlån