Gå till huvudinnehållet

Polisprogrammet

Vetenskaplig texter

VAD

Det finns flera olika typer av vetenskapliga texter. Några av de vanligaste är:

  • avhandlingar
  • vetenskapliga artiklar
  • forskningsrapporter
  • texter från konferenser/konferenspublikationer
  • böcker eller bokkapitel

VARFÖR

En vetenskaplig text är skriven av forskare i syfte att presentera forskning. En forskare publicerar sin text för att beskriva sitt forskningsresultat eller för att sammanfatta andras forskning. Den vetenskapliga texten syftar alltså till att presentera och sprida forskningsresultat.

FÖR VEM

Målgruppen för texten är ofta andra forskare och ämneskunniga inom fältet.

HUR

En vetenskaplig text följer en akademisk mall. Den akademiska mallen ska tydliggöra forskarens syfte, teorier, metoder, resultat och slutsatser för läsaren. En vetenskaplig text ska också presentera en referenslista som visar att forskaren förankrar sin forskning i tidigare forskningsresultat och teorier.

Peer review

När en forskare vill publicera en vetenskaplig artikel i en tidskrift måste den först granskas av andra forskare inom ämnet, så kallad peer review eller referee-granskning. Alla inskickade artiklar blir inte publicerade och det innebär ofta att forskaren får tillbaka artikeln från granskaren och måste göra ändringar innan den tillåts publiceras. I filmen nedan kan du lära dig mer om peer review-processen.