Gå till huvudinnehållet

Farmaci - receptarie

Välkommen

I denna sökguide har vi samlat information och råd till dig som behöver söka vetenskaplig information inom farmaci på receptarieprogrammet. Använd flikarna till vänster för att navigera i guiden.

Vilka är de viktigaste databaserna?

Databaser inom farmaci och biomedicin

I bibliotekets databaser kan du söka vetenskapliga artiklar, både originalstudier och litteraturöversikter, publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Den viktigaste databasen inom biomedicin är PubMed men det finns även andra användbara databaser och resurser i bibliotekets utbud.

Viktigt att tänka på

OBS! Avgränsa EJ till fulltext i databaserna!

Avgränsa inte din sökning i databaserna till att enbart inkludera artiklar som finns i fulltext! Du kan missa relevanta artiklar eftersom artikeln kan gå att läsa ändå via bibliotekets andra leverantörer.